Rabobank

Periode: 06-2008 - 09-2016
Plaats: Zeist
Kernwoorden: HPOO, HPSA, HPSAR, HPBSAE, HPBSM, HPBPM, HPRUM, HP SiteScope, Jira, Confluence, GIT, Redhat Linux, Oracle, SQL developer, Windows 2003/2008/2012 Server, Windows XP, Windows 7, Automation, Ketenmonitoring, applicatiebeheer, standby diensten

Automation

Rinze werd gevraagd om samen met twee andere collega's de afdeling (Data Center) Automation op te zetten. Samen met leverancier HP werden tools als HP Operations Orchestration, HP Server Automation en HP Server Automation Reporter (later HP Business Service Automation Essentials) geïnstalleerd om met behulp van deze tooling te zorgen voor kostenreductie, een verkortere time-to-market en transparatie in de ICT.

Het team bestond uit 20 werknemers en zorgde er middels Agile/SCRUM voor dat binnen sprints van twee weken klantverzoeken werden opgeleverd. De twee DevOps teams werkten samen van één backlog en startten om en om elke week een sprint. Elke week konden er dus geprioriteerde zaken meegenomen worden. In de tools Jira en Confluence van Atlassian hielden we onze backlog, sprintplanning en documentatie bij.

De klantverzoeken bestonden uit het automatiseren van standaard handelingen (voornamelijk in HP Operations Orchestration flows) om zo doorlooptijden te verkorten en de kwaliteit te verhogen. De flows werden ook gebruikt om bepaalde handelingen gedelegeerd te laten uitvoeren door/voor andere afdelingen.

De rollen die Rinze in deze periode heeft bekleed zijn Lead Specialist, Scrum Master, Product Owner en Product Verantwoordelijke.

Ketenmonitoring

Het ketenmonitoring team was erg druk en kon wel een SCRUM master gebruiken. Rinze heeft dit team als SCRUMMaster en als SCRUM-lid ondersteund bij het afhandelen van klantverzoeken. Tooling die hier gebruikt werd waren allen van HP: BSM, BPM, SiteScope, RUM

Control room

Bij de Rabobank begon Rinze z'n carrière op de Control Room. Deze afdeling houdt 24 uur per dag het ICT-landschap van de Rabobank in de gaten middels geavanceerde monitoring. Als spin in het web werd geacht dat er werd geacteerd op verkleuringen in de monitoring, maar ook het aansturen van oplosgroepen en standbydiensten, het dispatchen van incidenten en afhandelen van service verzoeken van monteurs en beheerders behoorden tot het takenpakket.

« Terug naar werkervaring